„3  Międzynarodowy Dzień  Bałtyckich Morświnów”

Trzy lata temu, działając w ramach dedykowanej ochronie gatunków wędrownych Konwencji Bońskiej ,  przedstawiciele państw będących stronami  Porozumienia o Ochronie Małych Waleni  Bałtyku i Morza Północnego (ASCOBANS - The Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas), ustanowiły, że każdego roku, trzecia niedziela maja będzie MIĘDZYNARODOWYM DNIEM BAŁTYCKICH MORŚWINÓW. Krajami, które akt ten podpisały są;  Belgia, Dania, Finlandia, Niemcy, Holandia, Polska, Szwecja i Wielka Brytania. W tym roku przystąpi do Porozumienia Francja i prawdopodobnie Litwa. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BAŁTYCKICH MORŚWINÓW (oryg. The International Day of the Baltic Harbour Porpoise) ma przybliżyć ludziom problemy ochrony tego gatunku, uzmysłowić krytyczny stan jego bałtyckiej populacji oraz zapoznać z niebezpieczeństwami jakie mu zagrażają.  W tym roku dzień ten przypada na 15 maja. Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Morskim Instytutem Rybackim organizuje okolicznościową wystawę, która w godzinach pomiedzy  9.00 a 19.00  będzie ulokowana u wejścia do Akwarium Gdyńskiego na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Zapraszamy mieszkańców Pomorza i turystów.

<<<POWRÓT