„Baltic Sea Fund Prize -2005”

W Parlamencie Wysp Alandzkich, w dniu 21 maja 2005 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród Fundacji Bałtyckiej – „Östersjöfonden” zwanych „Baltic Sea Fund Prize”. Jest to dziś najpoważniejsza tego typu nagroda międzynarodowa jaką przyznaje się za działalność w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska naturalnego tego morza.

W tym roku nagrodzono dwie osoby i to obie z Polski. Laureatami zostali: Krzysztof E. Skóra – pracownik Uniwersytetu Gdańskiego za stworzenie i projekty realizowane w helskiej Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii oraz Maria Staniszewska – Przewodnicząca Polskiego Klubu Ekologicznego za walkę z eutrofizacją morza w zlewniach jego rzek poprzez promowanie proekologicznego rolnictwa. 

Foto. Andres Wiklöf wręcza nagrodę

Twórcą nagrody i fundacji jest Andres Wiklöf, znany biznesmen, i rodowity alandczyk. Stworzył ją w 1989 roku. Rada Fundacji liczy 15 osób reprezentujących Wyspy Alandzkie, Finlandię, Szwecję i Danię. Fundacja jest organizacją niezależną a przewodniczy jej Gubernator Alandów – Peter Lindbäck. Działa na rzecz promowania i wspomagania ochrony środowiska Bałtyku, podnoszenia świadomości społecznej w tym zakresie, wymiany edukacyjnej oraz wspomagania finansowego badań i technologii służących ochronie tego morza. 

Uroczystości wręczania nagród, jak co roku nadano wysoką rangę. Odbyła się tradycyjnie w parlamencie na sali obrad plenarnych, w obecności posłów i przedstawicieli lokalnego rządu oraz władz stolicy archipelagu Mariehamn. Na uroczystości przybył także twórca fundacji oraz nagrody Andres Wiklöf i to on właśnie wręczał nagrody laureatom. Wśród wygłaszanych przemówień znalazły się wystąpienia obu laureatów, którzy mówili o swojej pracy i poglądach na sposób ochrony i użytkowania bioróżnorodności Bałtyku i jego naturalnych zasobów. Ministrowie Ochrony Środowiska rządów Finlandii – Jan-Erik Enestem, Szwecji – Lena Sommestad oraz Komisarz ds. Środowiska Unii Europejskiej – Stavros Dimas nadesłali listy gratulacyjnie. Przemówienia wygłosili także Marszałek Parlamentu Alandów Viveka Rrikkson i przedstawiciel Polskiej Ambasady RP w Helsinkach, Radca ds. politycznych i Unii Europejskiej - Andrzej Jankowski.

Krzysztof Edward Skóra

 

 

Foto. Wejście do głównego budynku muzeum rybołówstwa  

Foto. Hangary na łodzie na terenie muzealnej wioski rybackiej

Foto. Fragment ekspozycji dotyczącej historii polowania na foki

* Społeczność archipelagu wysp alandzkich w 40% żyje dziś z turystyki, która opiera się głównie o atuty przyrodnicze tego regionu. Problemy degradacji środowiska naturalnego morza przejawiają się tu coraz silniej. Wzrasta niebezpieczeństwo coraz mocniejszych zakwitów toksycznych sinic, w południowej części wysp zaczynają ginąć podwodne skupiska morszczynu, zasoby niektórych gatunków ryb są poważnie zagrożone. Rząd Wysp Alandzkich jest zdecydowany wszelkimi możliwymi sposobami powstrzymać dalszą degradację bałtyckiej przyrody, gdyż grozi to nie tylko ostatecznym upadkiem rybołówstwa ale także turystyki wędkarskiej, dla której łowiska łososia, troci, wielkich szczupaków, okoni i sandaczy a także licznych tu siei są skarbnicą kapitału.

 

<<<POWRÓT