"BŁĘKITNA WIOSKA" - Kolejny etap za nami  

Projekt "Baltic SeaBreeze" ma na celu szerzenie wiedzy o wpływie śmieci na środowisko Bałtyku, pośród tych grup społecznych, których kontakt z morzem jest najbardziej istotny dla jego stanu - marynarzy, rybaków, turystów. Ważne jest, aby ci i inni ludzie korzystający  z zasobów morskich, wiedzieli, jak ich zachowanie może wpływać nie tylko na los roślin, zwierząt oraz ich siedliska, ale także na estetykę miejsc życia i wypoczynku ludzi. Najwyższy czas, abyśmy zmienili postawę wobec środowiska, w którym żyjemy.

W Stacji Morskiej IO UG w Helu, dnia 9 czerwca 2005r., odbyło się spotkanie w ramach tego projektu. Gości podejmował szef helskiej placówki Krzysztof Skóra oraz prezes Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego -  Tomasz Żelazny. Grupie zagranicznych gości przewodniczyła - Nancy Holm, która jest europejskim menadżerem projektu "Baltic SeaBreeze".

Prowadzone rozmowy dotyczyły między innymi omówieniu pomysłów informacyjno-edukacyjnych, które przygotowała strona polska oraz sposobu ich przekazu społeczeństwu. Jednym z nich jest umieszczenie tablic informacyjnych, pokazujących rodzaje śmieci i czas ich rozkładu w morzu. Planowane jest umieszczenie tych tablic w każdym większym porcie i na głównych plażach wzdłuż polskiego wybrzeża. Każdy będzie mógł zobaczyć, ile pokoleń naszych wnuków będzie się natykało na śmieci, które ktoś teraz nierozsądnie wyrzucił do morza. Podobny projekt jest realizowany na Morzu Północnym. Jednym z widocznych efektów tego projektu było pojawienie się większej ilości plaż oznaczonych Błękitną Flagą, czyli plaż czystych, pięknych i będących doskonałym miejscem wypoczynku.

Organizatorzy mają nadzieję, że projekt "Baltic SeaBreeze" będzie równie skuteczny w rejonie Morza Bałtyckiego co w rejonie Morza Północnego. Czy pojawią się "Błękitne Flagi" na polskich plażach i w marinach a nasze zachowanie bardziej przyjazne dla środowiska - zobaczymy. Czas zacząć dbać o środowisko, które sami wykorzystujemy.

Krzysztof E. Skóra

Aktualny stan obiektów i terenu przyszłej inwestycji.

Foto: W. Waśkowski

<<<POWRÓT