Dostojni goście 

W  sobotę  4  czerwca   2005r.   Stacja   Morska   Instytutu   Oceanografii   Uniwersytetu Gdańskiego  miała  zaszczyt  gościć Panie  Prezydentowe:  Polski Jolantę Kwaśniewską,  Ukrainy Katerynę  Czumaczenko-Juszczenko,  Litwy Almę Adamkiene , Księżnę Irinę Strozzi oraz osoby towarzyszące. U bram  Stacji Morskiej  gości  powitał  Burmistrz  Helu. Gospodarze spotkania -  Jego  Magnificencja  Rektor  Uniwersytetu  Gdańskiego prof. dr hab. Andrzej  Ceynowa  oraz kierownik  Stacji  Morskiej dr hab. Krzysztof  Skóra  oprowadzili  dostojnych gości  po  terenie i obiektach  placówki.  Zwiedzono fokarium, w którym  największą  radość  sprawiło  spotkanie  z młodymi fokami  przygotowywanymi do wypuszczenia na wolność.

 

JM Rektor Andrzej Ceynowa   przedstawił  plany  rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego a szef  stacji  wygłosił  popularno-naukowy wykład  o problemach ochrony przyrody  morza  i misji edukacyjnej  placówki.  Gości zaznajomiono  też  z  projektem  budowy  „Błękitnej Wioski” jako nowego  narzędzia  dla potrzeb  społecznej  oświaty i  badań  przyrodniczych  a także  oryginalnej atrakcji  turystycznej, którą  zyska   Hel  i  region.  Podkreślano  uniwersalne funkcje  projektu potrzebne  dla  realizacji  pro-morskiej edukacji  młodzieży  oraz  zadań  wychowawczych integrujących  dzieci  i  studentów z różnych  krajów i  środowisk  wokół  zagrożeń  degradacji  ekosystemów  mórz w  duchu  wzajemnej tolerancji  dla  poglądów  wynikających z tradycji lub światopoglądu.

 

Sympatycznym  akcentem  kończącym  wizytę była wizyta  dostojnych Pań na stoiskach pamiątkarskich  rozlokowanych w  rejonie fokarium.  Kilka pluszowych  fok i  innych  pamiątek wyjechało na Litwę, Ukrainę i do Włoch sławiąc miejsce, w którym je kupiono.

 

Marcin Gawdzik

4.06.2005r.

 

 

Panie: Kateryna Czumaczenko-Juszczenko, Księżna Irina Strozzi, 

Alma Adamkiene, Jolanta Kwaśniewska

Foto Artur Opanowski  

Goście zwiedzają fokarium

Foto Artur Opanowski

 

Panie z pluszowymi pamiątkami

foto Wojciech Waśkowski

 

Pani Prezydentowa została obdarowana maskotkami

foto Wojciech Waśkowski

 

JM Rektor UG przedstawia plany rozwoju uczelni

foto Artur Opanowski

 

Wizyta dostojnych gości była okazja do pamiątkowych zdjęć

foto Wojciech  Waśkowski

<<<POWRÓT