Treningowa wizyta gościa z Danii

W dniach od 14 do 19 grudnia 2005r. Stacja Morska gościła w swych progach jedną z najlepszych w Europie specjalistek do spraw zachowań i treningu ssaków morskich, Kirstin Anderson Hansen.

Kirstin ukończyła wydział biologii morza na University of Chicago w USA. Dalsze swoje losy związała z pracą nad behawiorem zwierząt, początkowo trenując walenie w chicagowskim Shedd Aquarium (www.sheddaquarium.org/), a następnie w znanym już naszym Czytelnikom Fjord&Bælt Centret w Danii (www.fjord-baelt.dk/), gdzie zajmowała się treningiem morświnów (Phocoena phocoena) oraz fok pospolitych (Phoca vitulina). Obecnie pracuje w duńskim Odense Zoo (www.odensezoo.dk) jako koordynatorka i opiekunka zwierząt. Do jej zadań należy także nadzór nad treningiem wszystkich przebywających w ogrodzie zoologicznym podopiecznych, między innymi lwów morskich i manatów.

Do Stacji Morskiej Kirstin przybyła jako konsultantka do spraw treningu aby udoskonalić nasze metody pracy i pomóc nam coraz lepiej pełnić opiekę nad powierzonymi nam fokami.

Żyjące w basenach helskiego fokarium foki szare (Halichoerus grypus) codziennie,  już od ponad roku, uczestniczą w sesjach  treningowych, co z pewnością nie uszło uwagi wszystkich nas odwiedzających. Prowadzone w fokarium treningi w żadnym wypadku nie są pokazami cyrkowych sztuczek ani też show, jakie odbywają się w wielu miejscach na świecie w fokariach i delfinariach o nastawieniu komercyjnym. Przebywające w Stacji Morskiej zwierzęta trenowane są w dwóch celach. Po pierwsze trening umożliwia nam niemal bezstresowe dla nich (i dla nas także) sprawowanie opieki pielęgnacyjnej i medycznej. Z drugiej zaś strony, dzięki pobudzaniu naszych podopiecznych do ciągłego uczenia się nowych zadań, stwarzamy im namiastkę warunków naturalnych, zapobiegając nudzie i stresowi związanemu z przebywaniem w niewoli. Dzięki tym dwóm aspektom prowadzonego w odpowiedni sposób treningu, jesteśmy w stanie zapewnić utrzymywanym w Stacji zwierzętom jak najlepsze warunki życia oraz profesjonalną opiekę.

Mamy nadzieję, że również odwiedzającym nas gościom obserwacje mieszkających tu fok szarych dostarczać będą coraz przyjemniejszych wrażeń.

Tekst: lek. wet. Joanna Skeris

e-mail: ocejs@univ.gda.pl

Foto: Krzysztof Skóra

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej:    

 

http://hel.hel.univ.gda.pl/

 

o fokach szarych:

 

http://www.fokarium.com/fokarium/bfoki.html

 

http://www.fokarium.com/fokarium/projekt.html

 

http://www.fokarium.com/fokarium/helseals.html

 

http://www.fokarium.com/fokarium/meeting.html

 

http://hel.hel.univ.gda.pl/aktu/lastminut/nilsbubas.htm

 

http://hel.hel.univ.gda.pl/aktu/lastminut/bubaspowitanie.htm

 

o treningu:

 

http://hel.hel.univ.gda.pl/aktu/2004/trening.htm,

 

http://hel.hel.univ.gda.pl/aktu/2004/dolekarz.htm

<<<POWRÓT