Świecący Bałtyk

W nocy  8 września 2005r. zaobserwowano w Juracie od strony otwartego morza zjawisko świecenia wody.  Jest to już trzecie  odnotowane przez Stację Morską takie zjawisko  w naszej Zatoce. 

Pierwszy przypadek miał miejsce w 2001 roku w drugiej połowie sierpnia w rejonie kempingu „Ekolaguna” na Półwyspie Helskim.

 

Unikatowe zdjęcie z 2001 roku wykonane przy pomocy gruboziarnistego 

filmu o czułości 1800 ASA. Poruszane dłońmi w wodzie bruzdnice świecą 

jasno-turkusowym światłem.

Drugie świecenie  pojawiło się z początkiem września 2003 roku na przeciwległym brzegu w małej Zatoce Rewskiej. 

Na czym polega świecenie morza?

Poruszające się w nocy  ryby i skorupiaki wywołując ruch wody  pobudzają drobne, planktonowe glony – bruzdnice, które dzięki specjalnemu biochemicznemu mechanizmowi uwalniają kwanty jasno-turkusowego światła. Zjawisko to nazywamy bioluminescencją. Jak wynika z badań pracowników naszego Instytutu Oceanografii UG organizmem, który wywołuje  w naszej zatoce to zjawisko i wzbudza  nie lada sensację jest bruzdnica nazywana Alexandrium ostenfeldii

Marcin Gawdzik

9.09.2005r.

Bruzdnica Alexandrium ostenfeldii pod mikroskopem 

 

Bioluminescencja [gr.- łac.] -  „zimne” świecenie (luminescencja) niektórych gatunków ryb, owadów, pierwotniaków, glonów i innych organizmów; powstaje w wyniku enzymatycznej reakcji chemicznej polegającej na utlenianiu związku zwanego lucyferyną  (C11H7O3N2S2) tlenem atmosferycznym w obecności enzymu - lucyferazy. Z chemicznego punktu widzenia lucyferyna i lucyferaza różnych gatunków mogą być zupełnie odmiennymi związkami wykazującymi jednak podobne właściwości i działającymi w podobny sposób. Reakcja wymaga dodatkowo udziału ATP i jonów magnezu. W wyniku utleniania powstaje cząsteczka w stanie wzbudzonym - oksylucyferyna, której przejście do stanu podstawowego wiąże się z emisją światła.  

ATP - adenozynotrójfosforan (kwas adenozynotrójfosforowy) jest przenośnikiem energii pomiędzy reakcjami, podczas których jest ona wydzielana (egzoenergetycznymi), a tymi procesami i reakcjami, które nie zachodzą spontanicznie lecz potrzebują dostarczenia energii z wewnątrz (endoenergetycznymi). Występuje we wszystkich rodzajach komórek i stanowi ich materiał energetyczny.

<<<POWRÓT