Rzucamy grochem o ścianę ... ?

Zamieszczamy kolportowaną wśród rybaków ulotkę. Jej treść i forma są symptomatyczne dla prowadzonego z nami „dialogu” w sprawie planowanej naukowo-edukacyjnej inwestycji p.n. „Błękitna Wioska” i działań zmierzających do ochrony zagrożonych zasobów bałtyckich morświnów. Jej źródło i autor nie są znane postronnemu czytelnikowi. Może być to zarówno ktoś z ortodoksyjnego skrzydła liderów organizacji rybackich lub (może pośrednio) nadal walczący o ten sam teren co Uniwersytet Gdański - tajemniczy inwestor hotelu. To jednak tylko domniemanie. Autor ulotki nie daje szans - nam czytelnikom - rozpoznania siebie, swojej afiliacji, ani swoich mocodawców. Wie jednak, że cechą skutecznego, populistycznego kłamstwa jest demagogia i zwięzłość głoszonej treści podbarwianych naukowym (pozornie) tłem, rzuconym cytatem, no i oczywiście wykazanie chorych aspiracji pomysłodawców. Rzetelność intencji działania innych ludzi jest dla autora ulotki zapewne poza jego intelektualną percepcją, a brak wyobraźni dodatkowo mu w tym przeszkadza. Prawdopodobnie jego osobiste doświadczenie mówi, że jeśli jemu taki intencje nigdy nie przyświecały (a jest w swym zadufaniu nieomylny) to i innym ideały takie przyświecać nie mogą. 

Aby ostrze prawdy trafiło w każdy fałsz ulotkowej treści skazujemy Państwa (chętnych raz jeszcze przemyśleć problem) na obszerną odpowiedź. 

Krzysztof E. Skóra, Iwona Kuklik, 

Hel  20 XII  2005 roku

Ulotka 

Komentarze

Uwaga! 

Numery komentarzy odpowiadają numerom przypisów oznaczonych w tekście oryginału ulotki.

<<<POWRÓT