Spotkanie konsultacyjne w Gdyni

We wtorek 20 grudnia 2005r. odbyło się ostatnie z serii spotkań konsultacyjnych tego etapu realizacji projektu pt. "Błękitna Wioska". Miejscem konsultacji była siedziba Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni. 

Po wprowadzeniu do tematu przez prowadzącego konsutacje dr Andrzeja Tyszeckiego z firmy  EKO-KONSULT projekt został zaprezentowany przez kierownika Stacji Morskiej UG. Wśród zgromadzonych nie było osób przeciwnych temu projektowi - ani całości, ani żadnej jego części. Zwrócono również uwagę na konieczność zapewnienia lepszego dojazdu na Półwysep Helski. Należy odnotować  propozycję zlokalizowania tej inwestycji w innej części Zatoki Puckiej, np. na północ od miasta Gdyni, koło Rewy, Beki, Osłonina. 

W najbliższych dniach firma EKO-KONSULT, która przeprowadzała na zlecenie UG konsultacje społeczne, opracuje raport dla Władz naszej uczelni. Zostanie on udostępniony wszystkim zainteresowanym.

MG

Foto: Radomił Koza

<<<POWRÓT