Konsultacje społeczne w Jastarni          

W piątek 16 grudnia 2005r. odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu 'Błękitna Wioska". Tym razem miejscem konsultacji była Jastarnia. Na spotkanie przybyli: Starosta Powiatu Puckiego Artur Jabłoński, Burmistrzowie: Jastarni Tyberiusz Narkowicz i Helu Mirosław Wądołowski oraz przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego:  Prorektor ds. Nauki Prof. Bernard Lammek i Dyrektor Instytutu Oceanografii Prof. Adam Krężel. 

Spotkanie to miało podobny przebieg do wcześniejszego spotkania w Jastarni z tego roku ( 23 luty 2005r. ). Część oponentów budowy Morświnarium od ostatniego spotkania nie wsłuchała się w argumenty i fakty przedstawione przez Stację Morską pozostając na swoim stanowisku. Z ich wypowiedzi wynika, iż będąc przeciw Morświnarium nie mają ochoty włączyć się w ochronę morświnów. Należy dodać, że 3 elementy projektu: Aqua-Labs, Park Wydmowy i Bałtycka Osada (Kaszubska Osada) uzyskały poparcie zebranych. 

Wyrazicielem innego, bardzo charakterystycznego, poglądu na tą sprawę  był cyklicznie podnoszony głos przez dwie panie w drugim rzędzie kierujące uporczywie do prowadzącego to samo pytanie "A co z tego będzie mieć Jastarnia?". 

Stacja Morska prezentując projekt jeszcze raz przypomniała, iż:

1. Projekt "Błękitna Wioska" nie zakłada żadnych ograniczeń w rybołówstwie i  żegludze na Zatoce Puckiej, 

2. Projekt "Błękitna Wioska" nie ma nic wspólnego z ograniczeniami jakie na rybołówstwo i turystykę nakładają ich branżowe ministerstwa i decyzje wynikające z polityki wspólnotowej Unii Europejskiej i jej prawa. 

Cieszy deklaracja Starosty Puckiego Pana Artura Jabłońskiego wzięcia na siebie dalszych dyskusji na temat ochrony morświna i problemów  rybołówstwa i podniesienie ich na poziom przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Środowiska.

MG

<<<POWRÓT