Spotkanie w Pucku w ramach konsultacji społecznych

W czwartek 15 grudnia 2005r. odbyło się w Pucku kolejne spotkanie konsultacyjne na  temat projektu „Błękitna Wioska”. Na spotkaniu obecny był  m.in. Starosta Powiatu Puckiego  Pan Artur Jabłoński i Dyrektor Instytutu Oceanografii UG  Prof. Adam Krężel.  Po wprowadzeniu do tematu przez prowadzącego konsutacje dr Andrzeja Tyszeckiego z firmy  EKO-KONSULT i zaprezentowaniu projektu przez szefa Stacji Morskiej UG przystąpiono do dyskusji.


Dzięki kameralnemu charakterowi  spotkania twórcy projektu mieli okazję przekazać wiele istotnych informacji dla pełniejszego zrozumienia merytorycznych podstaw i struktury projektu oraz poprawnej interpretacji   intencji projektodawców.

Wyjaśniając kwestie sporne  raz jeszcze podkreślono, że:

  1. Projekt „Błękitna Wioska” nie zakłada żadnych ograniczeń w rybołówstwie i żegludze na Zatoce Puckiej,

  2. Projekt „Błękitna Wioska” nie ma nic wspólnego z ograniczeniami jakie na rybołówstwo i turystykę nakładają ich branżowe ministerstwa i decyzje wynikające z polityki wspólnotowej Unii Europejskiej i jej prawa.

MG

Foto: Radomił Koza

<<<POWRÓT