Milan Kuczan odwiedził Stację Morską

W czwartek  8 września 2005r. Stacja Morska UG  gościła  pana Milana Kuczana – byłego Prezydenta Republiki Słowenii, któremu towarzyszyła małżonka. Dostojnego gościa podejmował Prorektor  ds. rozwoju i finansów prof. dr hab. Jerzy Bieliński. Rolę gospodarza Stacji pełnił mgr inż. Bartłomiej Arciszewski, który oprowadził gości po  naszej placówce i opowiedział o jej pracach badawczych i realizowanych projektach, takich jak program „Ryby dla Zatoki”, program reintrodukcji foki szarej na południowym Bałtyku i program ochrony bałtyckiej populacji morświna. Pan prezydent zwiedził również fokarium i jego muzeum oraz obejrzał naszą kolekcję ryb bałtyckich i antarktycznych. Żywo zainteresowany naszymi fokami i funkcją tego miejsca wyraził żal, iż w Słowenii brak tego typu ośrodka badawczo-hodowlanego. Korzystając z okazji zapoznaliśmy pana prezydenta także z planami budowy „Błękitnej Wioski”, która ma stać się nowym centrum badań i edukacji morskiej.

Marcin Gawdzik

9.09.2005r.

 

 

Pan Milan Kuczan w towarzystwie 

pana prorektora Jerzego Bielińskiego i Bartłomieja Arciszewskiego

 

 

Bartłomiej Arciszewski prezentuje kolekcję naszych ryb

 

 

Wizyta w muzeum

<<<POWRÓT