Marszałek Sejmu w Stacji Morskiej

W czwartek  4 sierpnia 2005r. Stacja Morska UG  gościła Marszałka Sejmu RP pana Włodzimierza Cimoszewicza, któremu towarzyszyła pani prezydentowa Jolanta Kwaśniewska. Role gospodarza pełniła pani Iwona Kulik, zastępca kierownika Stacji Morskiej, która oprowadziła gości po obiektach placówki i opowiedziała o jej pracach badawczych oraz przedsięwzięciach edukacyjnych. Pan Marszałek zwiedzał fokarium oraz inne obiekty. Żywo zainteresowany charakterem i funkcją miejsca z uwagą słuchał o morskiej specyfice realizowanych tu projektów i problemach ochrony przyrody Bałtyku. Jego uwagę przykuły preparaty edukacyjne służące nauce młodzieży w Błękitnej Szkole. To i charakter zadawanych nam pytań były dla nas miłym zaskoczeniem, gdyż rzadko wśród goszczonych osobistości spotykamy tak wnikliwe zainteresowanie dla naszej pracy.

Korzystając z okazji zapoznaliśmy pana Marszałka także z planami na przyszłość, w tym z projektem budowy „Błękitnej Wioski”, która ma stać się nowym narzędziem dla potrzeb społecznej oświaty i badań przyrodniczych morza. Jak się spodziewamy stanie się ona także nową oryginalną atrakcją turystyczną, którą zyska miasto i region.

Marcin Gawdzik

5.08.2005r.

Iwona Kuklik z  gośćmi na terenie fokarium 

... i w muzeum.

Pan Marszałek ogląda pomoce dydaktyczne Błękitnej Szkoły.

<<<POWRÓT