SCANS II w Polsce

Stacja Morska IO UG przygotowuje się do ekspedycji badawczej na wodach polskiej części Bałtyku. Celem będzie liczenie i badanie rozmieszczenia morświnów przy zastosowaniu nasłuchu hydroakustycznego i obserwacji powierzchni wody. Rejs odbędzie się w ramach projektu SCANS II w dniach 18-30 lipca 2005r na pokładzie statku badawczego Uniwersytetu Gdańskiego  Oceanograf-2.

Projekt ma na celu:

określenie liczebności i rozmieszczenia małych waleni,

stworzenie i przetestowanie metody monitorowania populacji waleni,

stworzenie systemu zapobiegania przyłowowi.

Projekt jest powiązany z innymi pro-przyrodniczymi programami UE    Life oraz Natura 2000. Przebieg wyprawy będziemy relacjonować na naszych stronach internetowych. 

<<<POWRÓT