PARK WYDMOWY

na początek ochrona

Na terenie przyszłego Parku Wydmowego zostało zbudowane czasowe ogrodzenie. Jest to bariera osłaniająca wydmy, która ma na celu powstrzymanie swobodnego dostępu osób do terenu odtwarzanej i chronionej przyrody. Uniemożliwia wcześniejsze wydeptywanie roślinności przez osoby przechodzące przez nie na plażę i z powrotem. Zabezpiecza i odzwyczaja także od traktowania tego miejsca  jako przebieralni i toalety. Walcząc z tym złym obyczajem, dla wygody turystów w pobliżu wejścia na plażę ustawiono kontenerową toaletę.

Ogrodzenie ochraniające wydmy od strony plaży.

 

Toaleta kontenerowa u wejścia na plażę.

Na ogrodzeniu zostały zamontowane tablice informacyjne (w tym tablice porządkowe Urzędu Morskiego w Gdyni). Wszystkie one wskazują, że jest to obszar chronionej przyrody, nie należy go niszczyć oraz zawierają informacje o przeprowadzanym odtwarzaniu roślinności wydmowej. Wymienieni są na nich partnerzy w realizacji projektu, źródła finansowania. Sygnuje je logo „Błękitnej Wioski” jako nadrzędnego celu projektu.

Kamera monitoringu TV.

Tablica informacyjna zamontowana na ogrodzeniu.

Wydzielono też i zabezpieczono doraźnymi ogrodzeniami stanowiska gatunków chronionych i zagrożonych tj. mikołajek nadmorski czy turzyca piaskowa.

Mikołajek nadmorski – typowy przedstawiciel roślinności wydmowej.

Po okresie ok. 3 lat, kiedy naturalne zespoły roślinności wydmowej zostaną odtworzone i zostaną zbudowane pomosty dla pieszych, planuje się zdemontowanie istniejących ogrodzeń.

Tatiana Mikiciuk

<<<POWRÓT