W sprawie Parku Wydmowego

W dniu 29.03.2007r. w Stacji Morskiej IO UG odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami domów przy ulicy Portowej w sprawie rewitalizacji zaplecza wydmowego tzw. Małej Plaży -  przyszłego parku wydmowego.

Mieszkańcy zostali poinformowani o działaniach, jakie zostaną podjęte w trakcie realizacji I etapu projektu. Po zakończonej prezentacji Krzysztofa E. Skóry, rozpoczęła się dyskusja, zadawano pytania, na które kierujący projektem udzielali odpowiedzi i wyjaśnień. W trakcie spotkania zainteresowani mogli również zapoznać się z dokumentacją dotyczącą tego obszaru: tj. - „Planem  rewitalizacji zdegradowanych zespołów wydmowych”, a także opracowaniem pt. „Flora i roślinność projektowanego parku wydmowego w Helu – diagnoza stanu”.

Spotkanie przebiegało w bardzo życzliwej atmosferze. Miłym akcentem były zdjęcia przyniesione przez pana Sylwestra Ostrowskiego przedstawiające tereny przy ulicy Portowej z lat trzydziestych. Obok prezentacji przedstawionej przez kierownika Stacji Morskiej były one kolejnym źródłem informacji, jak ten obszar wyglądał w czasach przeszłych i jaką rolę będzie odgrywał w przyszłości.

„Park Wydmowy” jest częścią  projektu pod nazwą „Błękitna Wioska”.

Tatiana Mikiciuk

30.03.2007r.

<<<POWRÓT