Spotkanie w sprawie Parku Wydmowego 

W dniu 7 stycznia 2008r. odbyło się w Stacji Morskiej IO UG spotkanie społecznego forum konsultacyjnego w sprawie realizacji projektu pn. „Park Wydmowy”.

Zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele: Urzędu Morskiego w Gdyni, Urzędu i Rady Miasta Helu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu”, redakcji „Helskiej Blizy”, a także reprezentanci mieszkańców. Obecni byli oczywiście przedstawiciele realizatorów projektu: Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i  Stacji Morskiej IO UG.

Zaproponowano, aby forum było stałą formą społeczno – konsultacyjną, w obrębie której można by na bieżąco wyjaśniać niejasności, szukać lepszych rozwiązań dla realizacji projektu. Takie spotkania organizowane cyklicznie byłyby uzupełniane stałym nieskrępowanym kontaktem między ich uczestnikami.

W drugiej części spotkania Stacja Morska przedstawiła zakres wykonanych prac. A zrobiono już wiele. Dokonano wysprzątania otwartego terenu i budynków po zapleczu budowlanym HYDROBUDOWY, rozpoczęto usuwanie części płyt betonowych pod nasadzenia wydmowych traw, zaadaptowano halę na potrzeby logistycznego zaplecza projektu, uruchomiono sezonową  toaletę publiczną w celu przeciwdziałania korzystaniu z wydmy, ogrodzono tereny zielone dla wzmocnienia gatunków zagrożonych, zainstalowano monitoring TV oraz zainicjowano działania informacyjne (tablice, ulotki, informacja prasowa). Urząd Morski wykonał uzupełniające nasadzenia miejsc wydeptanych i odkrytych, rozpoczęto trzebienie roślinności obcej, zajęto się usuwaniem nieczystości stałych z siedlisk roślinnych. To ostatnie działanie przekroczyło planowany zakres zadania. Zamiast 150 ton przeróżnych  śmieci, gruzu i odpadków roślinnych wywieziono ponad 400 !!!

W ramach dyskusji o planowanych w najbliższej przyszłości działaniach rozmawiano na temat dostarczenia piasku morskiego, dla zapewnienia odpowiedniego podłoża gwarantującego odtwarzanie rodzimych gatunków roślinności. Dyskutowano też na temat żywopłotu wykonanego z krzewów rokitnika. Potwierdzono, że  usuwanie obcych gatunków krzewów i wsiedlenia nowymi odbywa się stopniowo, obejmując kolejne segmenty obszaru i w taki sposób będzie kontynuowane. Poinformowano, że, z uwagi na cykl wegetacyjny roślin, pierwsze nasadzenia będą mogły być rozpoczęte wiosną. Na ich efekty trzeba będzie cierpliwie czekać, co wynika z tempa wzrostu poszczególnych gatunków.

Szef Stacji Morskiej UG w Helu poinformował także zebranych o planach przejścia do II etapu realizacji Parku Wydmowego (polegającego m.in. na budowie pomostów spacerowych), przygotowaniach do złożenia wniosku na nowe ujęcie wody dla hodowli morskich (w tym fokarium), zakresie wykonanych prac na rzecz przeniesienia i adaptacji byłego budynku gospodarczego helskiej  leśniczówki, planach rozbudowy fokarium i stanie przygotowań do realizacji tzw. „Bałtyckiej osady” - czyli zabudowy terenu para - zabytkowymi checzami.

Park Wydmowy i Bałtycka osada są częścią projektu pod nazwą „Błękitna Wioska”

Tatiana Mikiciuk

8.01.2008r.

<<< POWRÓT