Narodziny wydmowej flory

Patrząc na kalendarz można by powiedzieć, że wiosna już na pewno przyszła. Lepiej jednak rozejrzeć się naokoło i poszukać oznak jej nadejścia w przyrodzie. Nie trzeba długo szukać, żeby odnaleźć pierwsze kiełkujące rośliny, a nawet pierwsze kwiaty. Wystarczy pochylić się i trochę dokładniej przyjrzeć się roślinności.

Pierwsze oznaki wzbudzenia wegetacji

Zamieszczone powyżej zdjęcia zostały zrobione w Parku Wydmowym w Helu, w obszarach otoczonych ogrodzeniem. Jeden rzut oka wystarczy, aby spostrzec, że tam gdzie człowiek nie ma dostępu, nie może deptać i śmiecić, rośliny rozwijają się dużo lepiej. Dni stają się coraz dłuższe, jest coraz cieplej i jak twierdzi p. Regliński kierujący pracami w terenie, wegetacja postępuje dość szybko. Dlatego też, w bardzo krótkim czasie (1-2 dni), w miejscach w których wykonano te zdjęcia, takich żółtych kwiatów pojawia się coraz więcej.

Ku zadowoleniu realizatorów projektu, a miejmy nadzieje, że również i mieszkańców, można zobaczyć też mikołajka nadmorskiego. Na razie można go dostrzec tylko w dwóch miejscach, ale miejmy nadzieję, że z czasem zagości u nas w większej liczbie.

Jak wspomniano w tytule „nasadzenia czas zacząć” - zgodnie z obietnicami realizatorów projektu Parku Wydmowego, właśnie o tej porze roku można, uwzględniając wymagania roślin, dokonać ich nasadzeń.

Od dnia 31.03.2008r. ponownie kontynuowane były prace związane z przywróceniem dawnego krajobrazu wydmowego na tamtym obszarze. Dokonywane były wsiedlenia: wierzbą piaskową, rokitnikiem, trawami wydmowymi. Ponadto przy rybackiej szopce zostały zasadzone 3 drzewa: dąb szypułkowy i 2 sosny.

 

Sadzonki wierzby piaskowej i młody krzak rokitnika

Patrząc na nie dzisiaj, widać raczej niepozorne, niewysokie ciemne gałązki, przycięte od góry. Trudno uwierzyć, że w przyszłości kiedy wyrosną razem z łanami wysokiej trawy, takie kępy wierzb będą znacznie powstrzymywały ruch piasku. Wierzba piaskowa rośnie gromadnie, stąd też szanując jej upodobania, tak właśnie zespołami drzewka te zostały zasadzone. Trzeba dać im czas, żeby mogły udowodnić, że również one są tutaj  potrzebne.

Zajęto się również pasem terenu przy płocie od strony ulicy Portowej, wzdłuż którego pojawiły się sadzonki rokitnika. Jak to pewnie już wielokrotnie mieszkańcy słyszeli, w przyszłości ten właśnie rokitnik utworzy gęsty żywopłot, coś w rodzaju  żywego ogrodzenia wokół Parku Wydmowego. Jak na razie tylko te nieco większe sadzonki budzą respekt, zwłaszcza, jeśli dobrze widoczne są kolce. Na widok gęstych szeroko rozrośniętych krzewów prezentujących swoje piękne, jaskrawe, pomarańczowe owoce przyjdzie nam jeszcze czekać.

Drugiego dnia (1.04.2008r.) rozpoczęto nasadzenia trawami wydmowymi. Specjalnie na tą okoliczność były one pobrane pod nadzorem pracowników Urzędu Morskiego m.in. z terenów Rozewia  i przywiezione do Helu.

Wydmuchrzyca piaskowa

Stopniowo, coraz większe powierzchnie były pokrywane równymi „grządkami” sadzonek traw. Kolejne „zagony”,  jak na razie wyglądają tak regularnie, że przechodzący mieszkańcy okolicznych posesji żartowali, że to „pole ryżowe”. Jednak potrzeba będzie dużo czasu zanim to tzw. „pole ryżowe” rozrośnie się w swobodnie kołyszące się łany traw wydmowych. Sadzonki traw zostały także wsiedlone naokoło zespołów wspomnianej już wierzby piaskowej.

Roślinne umocnienia odzatokowego czoła wydmowego zaplecza plaży

Widać je także naokoło rybackiej szopki. Tam także posadzone zostały 2 sosny i 1 dąb szypułkowy. Młode okazy drzewek zostały otoczone specjalnym płotkiem, aby chociaż częściowo osłonić je przed wiatrem i zabezpieczyć. 

 

Rybacka szopka i sadzonki sosen i dębu

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podjęto także działania mające na celu obniżenie nadmiaru wysokości nawianego refulatu. Przy okazji „wyrównano” płaszczyznę plaży. Nadwyżki twego piasku oraz jego świeże zapasy przywiezione przez Urząd Morski na przełomie stycznia i lutego br. Zostały  wyładowane i pozostawione w zachodniej części Parku Wydmowego na potrzeby drugiego etapu rekultywacji tego miejsca.

Zapas refulatu

Ekrany wiatrowe wśród nasadzonych traw

Nowy widok na Rybacką Kolonię

Nowa postać wydmowego zaplecza plaży spodobała się mieszkańcom okolicznych posesji. Opinie mieszkańców są dla nas bardzo ważne. Dlatego też jesteśmy wdzięczni, że zechcieli podzielić się z nami pozytywnymi uwagami na ten temat. W sposób raczej spontaniczny, podchodząc do osób pracujących na tym terenie mówili, że goście mieszkający u nich będą bardziej zadowoleni, mając naturalny widok na morze.

Prowadzenie prac spowodowało okresowe odsłonięcie części terenu eksponując go na działanie wiatru. Także w tych miejscach od razu, podobnie jak wokół rybackiej szopki, nasadzono świeże trawy wydmowe. Po zakończeniu prac, cały obszar został uporządkowany i pozbawiony śmieci.

Śmieci na wydmie.  Niestety !

Niestety, pomimo tablic informacyjnych i zamontowanej kamery monitoringu TV w dalszym ciągu śmieci się na ty terenie pojawiają. Wiele teraz zleży od postawy spacerowiczów, czy będą w stanie uszanować ogrom wykonanej na tym terenie pracy. Reszta dobrostanu tego siedliska zależy od praw przyrody. Wiosenne słońce powinno obudzić wydmową florę.

Krzysztof Skóra, Tatiana Mikiciuk

09.04.2008r.

 

Park Wydmowy i Bałtycka osada są częścią projektu pod nazwą „Błękitna Wioska”

<<< POWRÓT