Błękitne lekcje znowu w terenie

Z nastaniem wiosny budzą się do życia rośliny zielone, którym coraz dłuższa wędrówka słońca po niebie pozwala rozpocząć intensywną fotosyntezę. Dookoła rozbrzmiewa śpiew ptaków powracających do swojego letniego domu z zagranicznych wojaży. Przyroda tętni życiem: pachnie, śpiewa i cieszy nasze oczy. Nieco wyższa niż dotąd temperatura powietrza zachęca do rodzinnych spacerów i wypoczynku na łonie natury.

Również morskie biotopy ożywają wraz z coraz dłuższymi promieniami wiosennego słońca. Uczestnicy Warsztatów Morskich w Błękitnej Szkole przy Stacji Morskiej IO UG w Helu także nie siedzą już tylko w szkolnych ławach, ale wraz z prowadzącymi zajęcia edukatorami wyruszają w teren, by poznawać życie Bałtyku i jego strefy przybrzeżnej.

Wyłowiona z Zatoki Puckiej garnela (kwiecień 2009r.)

Błękitna Szkoła w Helu prowadzona jest od 2000r. Corocznie przyjmujemy na zajęcia grupy dzieci, młodzieży i studentów, których edukujemy w zakresie biologii i ekologii mieszkańców Bałtyku. Promujemy pro-przyrodnicze wzorce zachowań i postępowania, zwracając szczególną uwagę na jakże istotne zasady koegzystencji ludzi i zwierząt w ekosystemie polskiego wybrzeża. Wszechstronna wiedza o zależnościach charakterystycznych dla środowiska Morza Bałtyckiego, o organizmach, które w nim żyją i problemach, jakie przeżywają, wędruje wraz z naszymi podopiecznymi do ich szkół i domów. Trud włożony w nauczanie procentuje, zajęcia w Błękitnej Szkole w Helu finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku cieszą się coraz większą popularnością.

Pobór materiału biologicznego przy pomocy włoka.

Oprócz typowych wykładów i pogadanek prowadzonych w sali lekcyjnej proponujemy  naszym uczniom także zajęcia w terenie. Od ubiegłego tygodnia wznowiliśmy akcję monitoringu Cypla Helskiego i oczyszczania go ze śmieci, połączonego z ich segregacją. W piątek (17.04.2009r.) młodzież z jednego z gdyńskich gimnazjów zebrała kilka worków odpadów, w sumie ponad 200 szt. śmieci.

Wychodzimy także na helską Małą Plażę na tzw. zaciągi, czyli pobór materiału biologicznego poprzez zaciąganie sieci w Zatoce Puckiej. Młodzież zakłada spodniobuty zwane także woderami, w których wchodzi do wody i ciągnie sieć – włok wzdłużbrzeżny. Woda w zatoce jest coraz cieplejsza, dlatego z dnia na dzień ilość znajdowanych, a właściwe wyławianych, organizmów jest coraz większa. Ostatnio, oprócz licznych muszelek małży, w sieciach znalazły się również żywe garnele, lasonogi, podwoiki, a nawet ryby – dobijakowate oraz, dużo rzadsze, wężynki. Po ich obejrzeniu przez młodzież i oznaczeniu gatunku, grupy wracają do sali zajęciowej, gdzie oglądają preparaty mokre innych żyjących w Bałtyku zwierząt.

Podczas rejsów młodzież bada właściwości wody w Zatoce Gdańskiej.

Dzięki finansowemu wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku oraz gościnnemu pokładowi jednostki „Cpt. Morgan” p. Jacka Chwirota z Helu, zapraszamy naszych uczniów na około godzinne rejsy po Zatoce Gdańskiej, w ramach których młodzież bada właściwości fizykochemiczne wody morskiej, poznając podstawowe metody badawcze stosowane przez ocenografów.

Ponadto w ramach zajęć terenowych organizowane są również wycieczki rowerowe po Półwyspie Helskim. Ich tematyka obejmuje ochronę przyrody Cypla Helskiego, a także aspekty kulturowe i historyczne. Podczas tych wypraw rowerowych młodzież poznaje przyrodniczo cenne miejsca o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania strefy brzegowej morza.

Przy sprzyjającej pogodzie organizujemy także krótkie wycieczki rowerowe.

Zapraszamy na lekcje w Błękitnej Szkole grupy z całego kraju, także w okresie jesienno-zimowym, kiedy mimo mniej sprzyjającej aury również wychodzimy w teren. Można wtedy bowiem podglądać zachowanie tych nadmorskich ptaków, które pozostają z nami także zimą.

Obserwacje nadmorskich ptaków możliwe są przez cały rok.

Podczas każdych zajęć uczniowie oglądają połączone z treningiem medycznym karmienie fok szarych, mieszkających w naszym fokarium w ramach projektu odtworzenia tego gatunku, a także zwiedzają muzeum fokarium.

Szczegóły znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej, zaś wolne terminy zajęć sprawdzicie, klikając tutaj.

Tekst: Monika Konkel  (ocemko@univ.gda.pl)
Edukator w Błękitnej Szkole w Helu
Foto: Archiwum SMIOUG
22.04.2009r.

 

<<< POWRÓT