Kolejne labraksy

Armator kutra GDA-18 wśród ryb złowionych trałem na Zatoce Gdańskiej, parę mil na północ od Krynicy Morskiej  w dniu 11.01.2009r. znalazł rybę, której nie znał. Pokazał ją Panu Adamowi Wilińskiemu, który wykonał zdjęcie tego niecodziennego okazu. Rybą okazał się ok. 40 centymetrowy labraks (Dicentrarchus labrax) [1] rzadki gość na naszym morzu. Pisaliśmy o pierwszych obserwacjach tego gatunku w polskich wodach w październiku 2007r.

Labraks złowiony na Zatoce Gdańskiej (11.01.2009r.).

Zamieszczona wówczas informacja o złowieniu labraksa w Zatoce Puckiej jak i ta którą otrzymaliśmy w styczniu 2009r. pokazywały, że bałtycka granica rozmieszczenia tego gatunku przesuwa się coraz dalej na wschód. I oto w dniu 6.11.2009r. Stacja Morska IOUG otrzymała kolejne zawiadomienie potwierdzające tą tezę.

Tym razem o złowieniu tej „nietypowej” dla naszych wód  ryby powiadomił nas Pan Ludwik Kur. Jego labraks wpadł w sieci dorszowe (500 m od brzegu) rozstawione od Dębek w kierunku Białogóry. Długość całkowita ryby (Lt) wynosiła 43,5 cm, a masa 1030 g.

Labraks złowiony w rejonie Dębek (06.11.2009r.).

Rozmieszczenie raportów o złowieniu labraksów 
w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.

 

Tab. Lista raportów dotyczących złowienia labraksów 
w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.

Data połowu

Miejsce połowu

Długość 
Lt (cm)

Masa (g)

Źródła i sposób pozyskania informacji

09.09.1995

Zatoka Pomorska 
2 mile od Trzęsacza

50

1280

Krzykawski, Więcaszek, 
1995 i 1996

??.04.2003

Zalew Kamieński

nieznana

-

Info. Piotr Niewiadomski w Keszka, Raczyński, Śmietana 2003

05.05.2003

Zalew Kamieński, 
rej. Wrzosowa

37,2

489

Keszka, Raczyński, Śmietana 2003

02.10.2007

Zatoka Pucka

60,5

2710

Info. Andrzej Argalski, Adam Struk KUZ-16, sieci skrzelowe.
(okaz w kolekcji SMIOUG)

11.01.2009

Zatoka Gdańska, na płn. od Krynicy Morskiej

40

?

Info., foto, Adam Wiliński; GDA-18, włok.

05.11.2009

Bałtyk w rej. Dębek

43,5

1030

Info. Ludwik Kur, 
sieci skrzelowe.
(okaz w kolekcji SMIOUG)

Krzysztof E. Skóra, Maciej Kwiatkowski
SMIOUG

Stacja Morska IOUG prosi o dalsze informowanie o złowieniu niecodziennych okazów ryb w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.


[1] Dicentrarchus labrax - labraks, moron, w sklepach sprzedawany też jako bar (w j.ang. -  european seabass, j.franc. - bar, j.niem - meerbarsch, j.ros.- morskoy okun’)

<<< POWRÓT DO EKOPATROLU

<<< POWRÓT DO ARCHIWUM