Park wydmowy

Plaża jest dla roślin bardzo trudnym środowiskiem życia, niestabilny piasek oraz brak słodkiej wody to główne problemy organizmów zamieszkujących wydmy. Do takich warunków życia przystosowanych jest niewiele gatunków roślin. Flora ta posiada silny, głęboko penetrujący podłoże, system korzeniowy oraz odznacza się ogromną odpornością na zasypywanie przez ruchome piaski. Nadziemne części zatrzymują ciągle niesiony przez wiatr piasek, który osadza się po stronie zawietrznej kęp roślin.

Roślinność wydmowa spełnia bardzo istotne znaczenie w stabilizowaniu brzegu morskiego. Zatrzymuje na wydmach piasek nawiewany z plaży i doprowadza do jego akumulacji.

Wydmy są szczególnie wrażliwą częścią ekosystemu morskiego, dlatego tak ważna jest właściwa i skuteczna ochrona tych terenów.

Krajobraz wydm nadmorskich jest obecnie silne przekształcony antropegicznie. Wybrzeże jest zagospodarowane na różną działalność człowieka. Największe zmiany dotyczą portów nadmorskich oraz regionów wykorzystywanych turystycznie. Ważną sprawą jest więc renaturalizowanie takich obszarów do stanu pierwotnego.

Chronić przyrodę należy również poprzez edukację społeczeństwa. W tym celu Stacja Morska IO UG w Helu od roku 2007 prowadzi Projekt Błękitna Wioska, którego jednym z elementów jest powstanie Parku Wydmowego. Realizacja tego projektu tworzy możliwość odtworzenia i prezentacji charakterystycznej dla wydm szaty roślinnej nadmorskich wybrzeży Bałtyku, z ich specyficznymi zespołami roślinnymi i fauną, a także innymi elementami środowiska abiotycznego. Umożliwi przedstawianie etapów sukcesji, a także problemów ochrony nadmorskich wydm przed niszczeniem.

W tym celu zostały dokonane nasadzenia roślinności wydmowej. Są to gatunki typowe dla południowego wybrzeża Bałtyku, takie jak rukwiel nadmorska, wydmuchrzyca piaskowa, piaskownica zwyczajna, groszek nadmorski, honkenia piaskowa, mikołajek nadmorski czy rokitnik.

Nasadzenia roślinności typowej dla wydm - rokitnik.

Pracownicy oraz praktykanci Stacji Morskiej IO UG w Helu systematycznie zajmują się usuwaniem obcych i wzmacnianiem rodzimych, a tym samym pożądanych na tym terenie gatunków flory wydmowej. Prace porządkowe odbywają się w taki sposób, by nie naruszać struktury wydmowych piasków.

Przywrócenie naturalnego stanu wydmie przyniesie wiele korzyści mieszkańcom Helu. Nie dość, że będą mieli piękny widok z okien swoich domów, to jeszcze dodatkowo ugruntujemy w mieszkańcach oraz turystach przekonanie, że Hel podejmuje działania proprzyrodnicze.

Obecnie teren rekultywowanej wydmy jest ogrodzony, by umożliwić roślinności spokojny rozwój, w niedalekiej przyszłości planowane jest jednak wybudowanie specjalnych kładek nad wydmą i utworzenie ścieżki dydaktycznej.

Tekst i foto: Klaudyna Sergot

<<< POWRÓT