Park Wydmowy - etap drugi

W dniu 21 lutego 2011r. rozpoczęły się prace związane z drugim etapem projektu zwanego w skrócie „Park Wydmowy”.

Projekt został podzielony na dwa etapy, realizowane na przestrzeni kilku lat.. Pierwszy rozpoczął się w roku 2007 i polegał na inicjacji odtworzenia szaty roślinnej wydmy, czyli wytrzebieniu roślin obcych, uzupełnieniu podłoża, wykonaniu i pielęgnacji uzupełniających nasadzeń gatunków rodzimych.

Drugi etap, który właśnie się rozpoczął, polega na stworzeniu odpowiedniej infrastruktury dla komunikacji pieszej oraz pro-przyrodniczej edukacji na tym terenie. W ramach tego etapu wykonane zostaną ciągi piesze w postaci nad-wydmowych kładek, ogrodzone zostaną miejsca o silnej antropopresji, a także zostanie wzmocniona zapora czoła wydmy belkową palisadą zapobiegającą przedostawaniu się piasku na ulicę oraz niepożądanej penetracji wydmy przez człowieka.

Projekt „Rewitalizacja i ochrona siedliska wydmowego - drugi etap tworzenia Parku Wydmowego w Helu” jest finansowany z V Priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Marcin Gawdzik

 

           

  

 

O Parku Wydmowym pisaliśmy już wcześniej:

W sprawie Parku Wydmowego

Operacja „Park Wydmowy”

PARK WYDMOWY - na początek ochrona

Spotkanie w sprawie Parku Wydmowego 

600 ton odpadków i śmieci !

Narodziny wydmowej flory

Park wydmowy

 


<<< POWRÓT