WYDMOWY PASAŻ SPACEROWY

W dniu 29  czerwca 2011 roku  w obecności zaproszonych gości  w helskim Parku Wydmowym otwarto do użytku nowo zbudowane pomosty. Byli zatem obecni między innymi  Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Danuta Grodzicka - Kozak, Kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego dr Jerzy Gwizdała, burmistrz Helu Mirosław Wądołowski, Starosta Pucki Wojciech Dettlaff i Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Tomasz Żelazny.

Jak do tego doszło ...

Los nad-zatokowej plaży i wydmy w Helu ważył się od początku lat 80.  Początkowo starano się umocnić jej brzeg betonową opaską. Po sprzeciwie przyrodników brzeg poszerzono morskim piaskiem. Na wydmie usadowiono jednak techniczno-budowlane zaplecze dla remontu helskich portów. Niszczenie wspomagały działania niefrasobliwych użytkowników  spożytkowujący teren na przyplażową przebieralnię, toaletę i śmietnik.  Wydmowe siedlisko utraciło swoją naturalność.

W końcu, o dobrym losie tego miejsca przesądziła Uchwała Rady Miasta Helu z 22 września 2005 roku wypracowując miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru z zapisami nakazującymi zachowanie rodzimej zieleni wraz ze stworzeniem przyrodniczych ekspozycji.

Realizacji zamysłu radnych i mieszkańców Helu podjęły się Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego wraz z partnerami. W 2006 roku botanicy wykonali opracowanie pt. „Flora i roślinność projektowanego parku wydmowego w Helu - diagnoza stanu” oraz „Plan rewitalizacji zdegradowanych zespołów wydmowych”.

Te dwa dokumenty pozwoliły na staranie się o środki w celu wykonania przyrodniczych prac naprawczych. Wyasygnowały je: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Program Małych Grantów GEF UNDP.

W latach 2007 i 2008 zrealizowano pierwszy etap tworzenia Parku Wydmowego. Usunięto śmieci, gruz, wytrzebiono gatunki obce, zrewitalizowano podłoże, dokonano pierwszych nasadzeń wydmowej roślinności, ogrodzono teren, zainstalowano tablice informacyjne. Kolejne dwa lata zajęły botaniczne prace pielęgnacyjne.

Partnerami w realizacji tego etapu byli: Uniwersytet Gdański, Rada Miasta Hel, Urząd Miejski w Helu, Urząd Morski w Gdyni, Nadmorski Park Krajobrazowy, Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu” i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

W roku 2010 przystąpiono do 2 etapu. Pod koniec roku przystąpiono do prac budowlanych, które kontynuowano w roku następnym. Wiosną 2011 roku wykonano niezbędne zabiegi florystyczne. W dniu Święta Helu - 29 czerwca 2011 roku pomosty zostały oddane do użytku.

Naturalne środowisko odzyskało utracone siedlisko, a miasto wzbogaciło się o nową turystyczną, pro-przyrodniczą atrakcję. Wzmocniono tym samym walory Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i obszaru chronionego systemu Natura 2000 Unii Europejskiej - PLH 220032 „Zatoka Pucka i Półwysep Helski”.

 

 

                                         

 

 

Projekt "Rewitalizacja i ochrona siedliska wydmowego - drugi etap tworzenia Parku Wydmowego w Helu (PW2HEL)" współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 

 

               

Galeria zdjęć 
(kliknij na miniaturę, aby ją powiększyć)

  

      


<<< POWRÓT