Będą młode foki!

Późna jesień to czas kiedy wygląd i często zachowania fok szarych dość znacznie się zmieniają. Wraz z nastaniem chłodów zwierzęta przyjmują większą ilość pokarmu co przekłada się na wzrost izolacyjnej warstwy tłuszczu. Część samic jest już tym czasie w zaawansowanej ciąży. Ich ciała przybierają charakterystyczny obły kształt a brzuch staje się twardy.

Obserwując zmiany w pokroju ciała, zespół trenerów fok z fokarium SMIOUG przeprowadził na początku bieżącego tygodnia badania USG. Dla trzech samic Undy Mariny, Ewy i Ani ich wynik okazał się jednoznaczny. Stwierdzono struktury płodów w zaawansowanym stadium rozwoju. Jeśli nie wystąpią żadne komplikacje na przełomie lutego i marca przyjdą na świat trzy młode foki szare.


Badanie USG Undy Mariny (widoczny kręgosłup płodu)


Zdjęcie USG Ani – wyraźnie widać zarys kręgosłupa i cień żeber płodu


Zdjęcie USG płodu Ewy – widoczny zarys kręgosłupa, klatki piersiowej i serca poniżej.

Ultrasonograf wykorzystywany jest do w fokarium SMIOUG od 2010 roku. Pozwala na bieżąco monitorować przebieg ciąży u samic oraz wykrywać wszelkie patologie narządów wewnętrznych fok. Ten specjalistyczny sprzęt zakupiony został dzięki pomocy WWF Polska w ramach wspólnie realizowanego ze Stacją Morską projektu „Wsparcie restytucji ssaków bałtyckich w Polsce”, który zakończył się na początku bieżącego roku. Jego kontynuacja jest aktualnie trwający projekt pn. „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich”


27.11.2013

Michał Bała 


<<< POWRÓT