Szkolenie z ArcGIS

W dniach 21-25 stycznia 2013 roku pracownicy Stacji Morskiej, edukatorzy Błękitnej Szkoły brali udział w szkoleniu organizowanym przez Centrum ESRI Polska w Warszawie. Nasz udział w szkoleniu był bezpłatny gdyż stanowi on element współpracy pomiędzy Stacją Morską IO UG a ESRI Polska, o której pisaliśmy wcześniej [link - kliknij].
Oprogramowanie ESRI, ArcGIS, jest znanym narzędziem służącym do geoanalizy i tworzenia map. Celem naszej współpracy jest wykorzystanie możliwości tego programu w realizacji projektu edukacyjnego „Błękitna Szkoła”. Pozwoli nam to w pełniejszy sposób obrazować oraz przekazywać uczestnikom zajęć wiedzę o Bałtyku i jego mieszkańcach.
Braliśmy udział w dwóch wprowadzających częściach szkolenia: „ArcGIS Desktop I: Podstawy GIS”; oraz „ArcGIS Desktop II: Narzędzia i funkcjonalność”. Celem pierwszej części było zaznajomienie się z programami Arc Map i ArcCatalog i ich najbardziej podstawowymi narzędziami. Druga część zawierała znacznie poszerzony zakres – obejmowała szerszy wachlarz narzędzi analizy geodanych i ich prezentacji, a także większą funkcjonalność narzędzi przedstawianych w poprzedniej części.

Zajęcia w ramach szkolenia trwały pięć dni i były rozbite na tematyczne bloki lekcyjne. Każda lekcja odbywała się w godzinach 9.00-16.00 i składała się z wprowadzenia teoretycznego, prezentacji praktycznej, jak również zestawu ćwiczeń. Szkolenie na pewno jest dobrym punktem do rozpoczęcia przygody z tym fascynującym programem, aby go jednak opanować potrzebne jest wieloletnie praktyczne użytkowanie. Sami prowadzący zajęcia stwierdzili, że mimo wieloletniego użytkowania aplikacji ArcGIS znają tylko część jej możliwości - co więcej program ten jest cały czas rozwijany.

System GIS jest powszechnie użytkowany w wielu dziedzinach m.in. gospodarce przestrzennej, urbanistyce czy mapowaniu powierzchni leśnych. Jak szerokie ma on zastosowanie, pokazywał profil zawodowy uczestników szkolenia, wśród których byli leśnicy, pracownicy parków krajobrazowych, osoby zarządzające elektrowniami wiatrowymi, pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Stosunkowo najmniej, bo tylko pracownicy Stacji Morskiej, było osób związanych z szeroko pojętą edukacją. Dowiedzieliśmy się, że o ile program ten dość często jest używany przez pracowników parków krajobrazowych i narodowych, a także nadleśnictwa, o tyle dość rzadko bywa narzędziem badaczym w naukach przyrodniczych, takich jak biologia i ekologia.
Z pewnością doświadczenie zdobyte podczas szkolenia w Warszawie pozwoli nam ubogacić codzienne zajęcia w Błękitnej Szkole.

Tekst i foto: Mikołaj Koss, Monika Selin
Stacja Morska IO UG


<<< POWRÓT