Stacja Morska beneficjentem umowy o współpracy naukowo- dydaktycznej UG i FRUG z ESRI Polska

Dnia 03.12.2012 r. zawarta została trójstronna umowa o współpracy naukowo – dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego a Esri Polska Sp. z.o.o, której beneficjentem jest Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
Celem współpracy jest wsparcie działalności Stacji Morskiej poprzez uczestnictwo Stron we wspólnych projektach naukowo-badawczych i dydaktycznych z zastosowaniem technologii systemów informacji geograficznej GIS. W ramach współpracy podjęte zostaną między innymi wspólne działania dydaktyczne w projekcie „Błękitna Szkoła”. Esri Polska przekazała Uniwersytetowi Gdańskiemu 16 komputerów wraz z oprogramowaniem ArcGIS ArcView 10.0, które będą wykorzystywane przez edukatorów w czasie zajęć prowadzonych w Błękitnej Szkole w Helu. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem materiałów edukacyjnych dotyczących zastosowania GIS w naukach przyrodniczych, które zostaną włączone w ofertę zajęć prowadzonych dla uczniów w Błękitnej Szkole. Dzięki dostępności sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania w Stacji Morskiej odbywać się też będą szkolenia z zakresu GIS, dedykowane między innymi uczniom i studentom szkół wyższych. Pierwsze szkolenie w Stacji Morskiej IO UG odbyło się w dniach 4-8 luty 2013 r., tematem kursu było Programowanie za pomocą programu Python w ArcGIS 10.1. Zajęcia prowadził prof. UG Jacek Urbański, kierownik Centrum GIS na Uniwersytecie Gdańskim, a uczestnikami studenci i naukowcy z całej Polski (30osób).

Mamy nadzieję iż podjęta forma współpracy będzie owocna i przyniesie wiele korzyści zarówno uczniom Błękitnej Szkoły jak i studentom i naukowcom odwiedzającym Stację Morską.
O kolejnych działaniach w ramach porozumienia będziemy informować na bieżąco na naszych stronach www.

Tekst i foto: Monika Kosecka


<<< POWRÓT