Foka Race - Gdańsk 2017

Fundacja Pomagam na Medal postanowiła podjąć inicjatywę na rzecz ratowania bałtyckich fok i zorganizować bieg pn. "Foka Race", który odbędzie się w dniu 23 września br. w gdańskim Parku Reagana. 

Dochód z tego przedsięwzięcia zostanie przeznaczony na wsparcie działania, funkcjonującego w Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry IO UG, foczego szpitalika.

Stacja Morska w myśl działań na rzecz ochrony ssaków morskich prowadzi zabiegi zmierzające do zmniejszenia śmiertelności bałtyckich fok. Corocznie do helskiej placówki trafiają młode, osierocone zwierzęta najczęściej  foki szare. Niekiedy wymagają one tylko odkarmienia, ale zdarzają się też przypadki podejmowania osobników chorych lub rannych. Foczy szpitalik z roku na rok ma coraz więcej pacjentów od trzech sezonów ich liczba oscyluje w granicach około dziesięciu osobników. Dwa boksy szpitalne i pojemna izolatka zewnętrzna nie zapewniają komfortowej przestrzeni do obsługi tak dużej liczby pacjentów. 

Do kolejnych wyzwań związanych z prowadzeniem ośrodka rehabilitacji fok należy także wzrost kosztów zakupu sprzętu jednorazowego, lekarstw i odczynników do analizatorów badawczych (morfologii i biochemii krwi). 

Każde wsparcie na rzecz foczego szpitalika zwiększy zdolność ratowania życia i zdrowia potrzebujących, chronionych bałtyckich fok.  

Zapisy na bieg trwają do 18 września, a w imprezie można wziąć udział na trzy sposoby:

Okolicznościowe medale z imprezy są zagwarantowane dla osób, które do 15 września zapiszą się i wniosą opłatę startową. 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Więcej informacji również na:

https://www.facebook.com/events/164973840738547/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22page_id_source%22%3A1177877468925722%2C%22action_history%22%3A

 


<<< POWRÓT