VII ZAGADNIENIE

34 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Ochrona środowiska morskiego.

 

 

Jakościowa i ilościowa analiza struktury połowu.

ZAKRES TREŚCI:

·        ustalić skład gatunkowy połowu,

·        pomiar długości ryb, udział masy i ilość poszczególnych gatunków w wybranej losowo próbie,

·        analiza krzywej rozkładu długości ryb,

·        wielkość ryb i ich miejsce w ekosystemie,

·        znaczenie próbki badawczej dla ogólnego wnioskowania o jakości środowiska naturalnego.

 

WYMAGANIA:

·        uczeń potrafi rozpoznać podstawowe gatunki ryb,

·        uczeń potrafi zinterpretować krzywą rozkładu klas długości ryb w połowie,

·        uczeń rozumie zasady i cel badawczy analizy struktury populacji.

 

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda badawcza: oznaczanie gatunku, pomiar długości i masy wybranej losowo próby ryb, wykonanie wykresu rozkładu klas długości (praca w grupach),

·        metoda słowna: pogadanka.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        wizyta w porcie rybackim, próba ryb z połowu,

·        lub zbiór rysunków ryb różnej wielkości z danymi o ich długości i masie.

                                                                                                                                                                                                     < < < POWRÓT