V ZAGADNIENIE

25 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Eksploatacja i wykorzystanie zasobów  morza.

 

 

Eksploracja morza.

ZAKRES TREŚCI:

·        żegluga jako środek transportu,

·        rodzaje jednostek pływających oraz towary transportowane drogą morską,

·        zagrożenia dla środowiska,

·        eksploracja podwodna (turystyczna, badawcza),

·        sporty wodne (żeglarstwo, surfing, nurkowanie, sporty motorowe),

·        skutki nierozważnej eksploracji.

WYMAGANIA:

·        uczeń potrafi wymienić towary transportowane drogą morską i jego znaczenie,

·        uczeń zna zagrożenia wynikające z eksploracji środowiska morskiego.

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda słowna: pogadanka,

·        spotkanie z płetwonurkiem,*

·        metoda obserwacyjna: foliogramy, film video,

·        metoda ćwiczeniowa: zaznaczyć na mapie główne szlaki żeglugi morskiej (np. w rejonie polskiego wybrzeża).

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        mapy.

 

UWAGI:

*jako uzupełnienie tematu

                                                                                                                                                                                                      < < < POWRÓT