VII ZAGADNIENIE

35 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Ochrona środowiska morskiego.

 

 

Oczyszczalnie ścieków.

ZAKRES TREŚCI:

·        rodzaje oczyszczalni i sposoby oczyszczania ścieków,

·        porównanie kilku rodzajów oczyszczalni (biologiczna, chemiczna, mechaniczna),

·        parametry oczyszczonej wody,

·        oczyszczalnie ścieków w okolicy.

 

WYMAGANIA:

·        uczeń potrafi wymienić sposoby oczyszczania ścieków i rodzaje oczyszczalni,

·        uczeń zna rodzaje ścieków,

·        uczeń rozumie celowość oczyszczania ścieków,

·        uczeń wie, gdzie w okolicy znajdują się oczyszczalnie i zna ich metody pracy.

 

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda obserwacyjna: wycieczka do oczyszczalni ścieków*,

·        metoda ćwiczeniowa: porównanie różnych rodzajów oczyszczalni i stopnia oczyszczenia wody.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        plansze, ilustracje, mapa regionu.

 

UWAGI:

*jako uzupełnienie tematu.

                                                                                                                                                                                                     < < < POWRÓT