IV ZAGADNIENIE

16 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Życie morza Bałtyckiego. Siedliska i organizmy.

 

Organizmy dna morskiego.

 

ZAKRES TREŚCI:

·        warunki środowiska,

·        rodzaje dna i miejsca ich występowania w Bałtyku,

·        organizmy dna piaszczystego, mulistego, kamienistego,

·        organizmy żyjące w dnie (infauna),

·        pustynie podwodne - przyczyny powstania,

·        zagrożenia dla biocenoz dennych.

WYMAGANIA:

·        uczeń potrafi scharakteryzować warunki życia w strefie przydennej,

·        uczeń zna organizmy zamieszkujące poszczególne rodzaje dna,

·        uczeń zna przyczyny niszczenia siedlisk przydennych.

 

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda obserwacyjna: okazy organizmów, foliogramy, ilustracje, film video,

·        metoda słowna: pogadanka,

·        metoda ćwiczeniowa: na wcześniej wykonanej mapie (z lekcji 4) zaznaczyć organizmy zamieszkujące poszczególne rodzaje dna.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        mapa Bałtyku,

·        atlasy,

·        tablice z książki „Świat Zwierzęcy Bałtyku”,

·        tablice z książki „Rośliny Bałtyku”,

·        fragment filmu „Podwodny świat Zatoki Puckiej”,

·        preparaty.

                                                                                                                                                                                                     < < < POWRÓT