IV ZAGADNIENIE

15 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Życie morza Bałtyckiego. Siedliska i organizmy.

 

Organizmy pelagiczne.

 

 

ZAKRES TREŚCI:

·      definicja pelagialu,

·      podział pelagialu,

·      charakterystyka organizmów toni wodnej i ich przystosowania

-zooplankton

-fitoplankton

-nekton,

·      organizmy głębokowodne,

·      organizmy Bałtyku zamieszkujące poszczególne strefy pelagialu.

WYMAGANIA:

·        uczeń zna pojęcie pelagialu,

·        uczeń potrafi wymienić warstwy pelagialu,

·        uczeń zna cechy charakterystyczne biotopu,

·        uczeń potrafi wymienić organizmy toni wodnej Bałtyku i ich cechy charakterystyczne.

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda słowna: pogadanka,

·        metoda obserwacyjna: film video, okazy, ilustracje.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        mikroskopy, binokulary,

·        eksponaty organizmów,

·        tablice z książki „Świat zwierzęcy Bałtyku”,

·        fragment filmu „Podwodny świat Zatoki Puckiej”.

 

                                                                                                                                                                                               < < < POWRÓT