VI ZAGADNIENIE

32 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Zagrożenia środowiska naturalnego

 

 

Powtórzenie wiadomości.

ZAKRES TREŚCI:

jak w jednostkach lekcyjnych od 29 do 32.

 

WYMAGANIA:

jak w jednostkach lekcyjnych od 29 do 32.

 

FORMY I  METODY PRACY:

według uznania nauczyciela i percepcji uczniów.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

dostępne nauczycielowi, jak w jednostkach lekcyjnych od 29 do 32.

                                                                                                                                                                                                    < < < POWRÓT