IV ZAGADNIENIE

18 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Życie morza Bałtyckiego. Siedliska i organizmy.

 

Powiązania pokarmowe organizmów.

ZAKRES TREŚCI:

·      łańcuch pokarmowy,

·      analiza pokarmu ryb (dorsza, szprota, śledzia),

·      pokarm foki, mewy, człowieka,

·      sposoby odżywiania się wybranych organizmów,

·      skutki zachwiania równowagi w łańcuchu pokarmowym.

 

WYMAGANIA:

·        uczeń potrafi wymienić skład pokarmu wybranych organizmów,

·        uczeń potrafi wyróżnić spośród znanych gatunków reprezentantów kolejnych poziomów troficznych,

·        uczeń zna funkcjonowanie łańcucha pokarmowego i efekty wywołane brakiem jednego z elementów.

 

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda słowna: pogadanka;

·        metoda obserwacyjna: eksponaty, zdjęcia, film, slajdy;

·        metoda ćwiczeniowa: analiza żołądków ryb,

·        gra dydaktyczna *

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        świeże ryby do analizy zawartości żołądków

 

UWAGI:

*patrz załącznik II, Gra B.

 

                                                                                                                                                                                                    < < < POWRÓT