III ZAGADNIENIE

12 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Fizyko-chemiczna charakterystyka wód morskich ze szczególnym uwzględnieniem Bałtyku

 

Powtórzenie wiadomości.

ZAKRES TREŚCI:

jak w jednostkach lekcyjnych od 7 do 11.

 

WYMAGANIA:

jak w jednostkach lekcyjnych od 7 do 11.

FORMY I  METODY PRACY:

Opracowywanie zagadnień w grupach i publiczna prezentacja każdej z grup.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

literatura dotycząca omawianych zagadnień w jednostkach lekcyjnych od 7 do 11.

 

*patrz: Literatura pomocna w opracowywaniu zagadnień.

 

                                                                                                                                                                                                     < < < POWRÓT