V ZAGADNIENIE

24 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Eksploatacja i wykorzystanie zasobów  morza.

 

Surowce mineralne i ich wykorzystanie.

 

ZAKRES TREŚCI:

·        rodzaje surowców wydobywanych z morza:

·        ropa naftowa i gaz ziemny

·        złoża węgla

·        sól kamienna i potasowo-magnezowa

·        kopaliny (piaski i żwiry budowlane)

·        bursztyn bałtycki

·        złoża minerałów ciężkich (Zr-cyrkon, Ti-tytan, Sn-cyna, W-wolfram, Cr-chrom, Fe-żelazo, Au-złoto, Pt-platyna),

·        wybrane technologie pozyskiwania surowców i ich znaczenie dla środowiska morskiego.

 

WYMAGANIA:

·        uczeń potrafi wymienić bogactwa wydobywane z morza,

·        uczeń zna zasoby Bałtyku,

·        uczeń zna wykorzystanie bogactw naturalnych,

·        uczeń zna ujemne efekty eksploatacji zasobów morza.

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda obserwacyjna: eksponaty, okazy minerałów, fragment filmu,

·        metoda słowna: pogadanka,

·        metoda ćwiczeniowa: (praca pisemna: Opisz sposoby wykorzystania zasobów morza w życiu człowieka).

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        film video dotyczący pracy platform wiertniczych i wynikających z tego zagrożeń oraz zabezpieczeń przed nimi; np. „Oil adiction”*

   

UWAGI:

*patrz załącznik „Mission Possible - odc 2.”.

                                                                                                                                                                                                     < < < POWRÓT