III ZAGADNIENIE

8 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Fizyko-chemiczna charakterystyka wód morskich ze szczególnym uwzględnieniem Bałtyku

 

 

Temperatura wody morskiej.

 

ZAKRES TREŚCI:

·      sposoby pomiaru temperatury  wody,

·      rozkład poziomy i pionowy temperatury w Bałtyku,

·      zjawisko termokliny,

·      porównanie rozkładu pionowego temperatury w Bałtyku, Atlantyku i Morzu Śródziemnym,

·      przyczyny różnic w rozkładach temperatury  wody,

·      czynniki wpływające na zmianę temperatury wody,

·      sezonowy rozkład temperatury akwenu lokalnego,

·      obszary zlodzenia akwenu.

 

WYMAGANIA:

·        uczeń zna metody pomiaru temperatury wody,

·        uczeń potrafi uzasadnić rozkład pionowy i poziomy temperatury w Bałtyku,

·        uczeń potrafi wytłumaczyć zjawisko termokliny,

·        uczeń zna skutki oddziaływania temperatury morza na klimat lokalny,

·        uczeń potrafi uzasadnić przyczyny rozkładu sezonowego temperatury w akwenie lokalnym.

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda obserwacyjna: foliogramy,

·        metoda słowna: pogadanka,

·        metoda ćwiczeniowa: (praca pisemna: Sezonowy rozkład temperatury akwenu lokalnego wraz z interpretacją wykresu).

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        atlasy geograficzne,

·        batometr, termometr odwracalny,

·        wizyta w stacji terenowej lub punkcie pomiarowym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.*

 

UWAGI:

*jako uzupełnienie

                                                                                                                                                                                                      < < < POWRÓT