V ZAGADNIENIE

26 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Eksploatacja i wykorzystanie zasobów  morza.

 

Turystyka.

 

ZAKRES TREŚCI:

·        wykorzystywanie walorów morza i plaży dla rekreacji (żeglarstwo, nurkowanie, plażowanie, kąpiele),

·        turystyka jako źródło utrzymania ludzi w wielu sektorach życia; miejsca pracy (hotele, pensjonaty, biura podróży, biała flota, gastronomia, handel),

·        antropopresja w rejonie pasa brzegowego.

 

WYMAGANIA:

·        uczeń zna wartość walorów środowiska morskiego dla funkcji turystyki,

·        uczeń rozumie współzależności panujące w świecie przyrody i ekonomii,

·        uczeń potrafi wymienić ośrodki związane z ruchem turystycznym,

·        uczeń potrafi wytłumaczyć pojęcie antropopresji.

 

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda badawcza: wykonanie badań dotyczących:

·        ilości zatrudnionych osób i gości odwiedzających okoliczne hotele i pensjonaty,

·        instytucji związanych z turystyką,

·        położenia ośrodków wypoczynkowych w okolicy,

·        zabezpieczenia sanitarnego ośrodków,

·        metoda słowna: dyskusja,

·        metoda ćwiczeniowa: przedstawienie wyników badań.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        ankieta,*

·        foldery turystyczne.

 

UWAGI:

* załącznik IV

                                                                                                                                                                                                      < < < POWRÓT