V ZAGADNIENIE

23 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Eksploatacja i wykorzystanie zasobów  morza.

 

Uprawa morza.

 

ZAKRES TREŚCI:

·        na czym polega akwakultura,

·        przykłady akwakultur,sposoby odtworzenia i uzupełniania składu gatunkowego i ilościowego (hodowla ryb, zarybianie),

·        zalety hodowli.

 

WYMAGANIA:

·        uczeń potrafi wymienić gatunki będące przedmiotem akwakultury,

·        uczeń rozumie celowość działań wobec uzupełniania zasobów środowisk

 

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda słowna: pogadanka,

·        metoda obserwacyjna: ilustracje, okazy, film video.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

-filmy video np. "The troubled Sea”. 

                                                                                                                                                                                                     < < < POWRÓT