IV ZAGADNIENIE

19 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Życie morza Bałtyckiego. Siedliska i organizmy.

 

Wędrówki zwierząt morskich

 

 

ZAKRES TREŚCI:

·        rodzaje wędrówek (pokarmowe, rozrodcze, sezonowe, dobowe, pionowe),

·        wędrówki ssaków morskich,

·        wędrówki ptaków,

·        wędrówki ryb,

·        wędrówki planktonu

·        śledzenie wędrówek ptaków i ryb, zgłaszanie obserwacji

 

WYMAGANIA:

·        uczeń potrafi wymienić organizmy i rodzaje ich wędrówek,

·        uczeń potrafi uzasadnić  sezonowość występowania organizmów

·        Uczeń wie jak postąpić ze znalezioną obrączką ornitologiczną lub znaczkiem ichtiologicznym.

 

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda słowna: pogadanka,

·        metoda obserwacyjna: plansze, foliogramy,

·        metoda ćwiczeniowa: graficznie przedstawienie dobowego i sezonowego występowania wybranych organizmów.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        znaczki do znakowania ryb, obrączki ptaków.

 

                                                                                                                                                                                                 < < < POWRÓT