III ZAGADNIENIE

7 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Fizyko-chemiczna charakterystyka wód morskich ze szczególnym uwzględnieniem Bałtyku

Zasolenie. Dlaczego morze jest słone ?

ZAKRES TREŚCI:

·        definicja zasolenia,

·        sposoby pomiaru zasolenia,

·        skład chemiczny wody morskiej,

·        rozkład pionowy i poziomy zasolenia w Bałtyku i Atlantyku (porównanie wybranych akwenów),

·        zjawisko halokliny,

·        Bałtyk jako największy na świecie zbiornik wód słonawych,

·        wpływ wód śródlądowych i oceanicznych na zasolenie Bałtyku,

·        skąd się wzięła sól w morzu.

 

WYMAGANIA:

·        uczeń potrafi wyjaśnić pojęcie zasolenia i halokliny,

·        uczeń zna skład wody morskiej,

·        uczeń potrafi scharakteryzować czynniki wpływające na zmianę zasolenia,

·        uczeń zna metody określania zasolenia wody,

·        uczeń potrafi wymienić wielkość zasolenia wybranych akwenów,

·        uczeń potrafi wyjaśnić różnice wielkości zasolenia w poszczególnych strefach Bałtyku,

·        uczeń zna pochodzenie soli w morzu.

 

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda obserwacyjna: foliogramy, ilustracje, slajdy,

·        metoda słowna: pogadanka,

·        metoda ćwiczeniowa: zaznaczyć na mapie kolorami wielkość zasolenia Bałtyku w rozkładzie pionowym i poziomym.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        atlasy geograficzne,

·        batometr, butle Nansena, sondy elektroniczne itp. (fotografie lub eksponaty)

 

                                                                                                                                                                                                     < < < POWRÓT