IV ZAGADNIENIE

14 JEDNOSTKA LEKCYJNA

 

Życie morza Bałtyckiego. Siedliska i organizmy.

 

Rodzaje siedlisk w Bałtyku. Strefy przejściowe.

ZAKRES TREŚCI:

·      charakterystyka ekosystemu morskiego,

·      definicja siedliska,

·      definicja ekotonu,

·      charakterystyka wybranych siedlisk Bałtyku oraz organizmy je zamieszkują

 

WYMAGANIA:

·        uczeń zna definicję siedliska i ekotonu,

·        uczeń potrafi wymienić przykłady siedlisk i ekotonów,

·        uczeń potrafi scharakteryzować siedliska Bałtyku,

·        uczeń potrafi wymienić organizmy charakterystyczne dla wybranych siedlisk.

   

FORMY I  METODY PRACY:

·        metoda słowna: pogadanka,

·        metoda obserwacyjna: foliogramy, ilustracje, okazy organizmów, film video, brzeg morza,

·        metoda ćwiczeniowa: z atlasu wypisać organizmy zamieszkujące wybrane siedliska Bałtyku.

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

·        fragmenty filmów video „Tajemnice plaży” i „The Baltic Sea Enviroment”,

·        spacer nad brzeg morza -rozpoznawanie siedlisk w terenie.*

 

UWAGI:

*jako uzupełnienie tematu.

 

                                                                                                                                                                                                   < < < POWRÓT