Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

Ekologia Morza

Powstanie i wdrożenie programu nauczania przedmiotu "Ekologia morza" jest efektem współpracy Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku i Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu. Opracowano go w oparciu o materiały Programu "Uniwersytet Bałtycki" oraz materiały pochodzące z innych ośrodków prowadzących edukację ekologiczną. Autorzy Marta Plichta i Krzysztof Skóra mają nadzieję, iż wzorem szkoły podstawowej i liceum w Helu "Ekologia morza" będzie dodatkowym przedmiotem do wyboru również w innych szkołach pasa nadmorskiego.

Program "Ekologii morza" ma przybliżyć uczniom specyfikę morskiego ekosystemu, jego walory naturalne i ekonomiczne, pokazać biologiczną różnorodność jego przyrody, panujące zależności i prawa morskiego środowiska.

Dostarczając nową i dodatkową wiedzę chcemy wykształcić wśród dzieci i młodzieży podstawowe zasady współegzystencji ze środowiskiem naturalnym ich najbliższego otoczenia oraz uwidocznić korzyści jakie przynosi to dla jakości życia. Stworzyć poczucie więzi z przyrodą w oparciu, o którą już jako ludzie dorośli będą współtworzyli podstawy ekonomicznego powodzenia swojej rodziny, regionu i kraju. Wpoić przekonanie, że to co robią dla środowiska naturalnego czynią dla siebie, dla własnego dobra i stabilnej przyszłości, zapewniając sobie byt w świecie, w którym bez obawy o zdrowie będą mogli korzystać ze wszystkich walorów jakie można z morza wydobyć.

Zestawienie zagadnień tematycznych (I-VII) oraz tematów poszczególnych jednostek lekcyjnych (1-40)

<<< POWRÓT