Sojusz z Naturą

 

Sojusz z Naturą to inicjatywa kierująca troskę Wojska w nowe kierunki. W dzisiejszych czasach nie tylko w obronność kraju, ale także jego walory przyrodnicze mają duże znaczenie. Na razie przed marynarzami 9 Flotylli Obrony Wybrzeża, a w przyszłości przed wszystkimi żołnierzami Marynarki Wojennej, odsłaniamy tajemnice, jakie kryje Bałtyk i problemy, z jakimi się boryka. Uczymy, jak żyć w pokoju - z przyrodą.

Autorzy przedsięwzięcia to Stowarzyszenie Przyjaciele Helu, Stacja Morska IO UG i 9 Flotylla Obrony Wybrzeża Marynarki Wojennej. Donatorem projektu jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa.

  • Okoliczności - tutaj znajdziesz przyczyny, które kierowały nami przy tworzeniu tego projektu.

  • Taktyka - co chcemy osiągnąć, z jakich elementów składa się Sojusz?

  •  Cel - co wyniknie z naszej działalności?

<<<POWRÓT