Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

 

Proponowane tematy zajęć:  

 

1. Najsłodsze morze świata – charakterystyka morza wyjątkowego w skali świata, historia geologiczna i procesy zachodzące w Bałtyku.

2. Dlaczego giną bałtyckie gatunki fauny i flory?  – ekologiczne problemy naszego morza, przyczyny degradacji siedlisk i gatunków, wpływ człowieka na zasoby środowiska Bałtyku.

3. Mieszkańcy Bałtyku i ich siedliska – świat roślin i zwierząt wód słonawych, ich cechy  i adaptacja do życia  w morzu.

4. Ryby Bałtyku – omówienie cech, zachowań i trybu życia przedstawicieli ichtiofauny bałtyckiej, w tym także rzadkich i obcych gatunków ryb.

5. Morświny, delfiny i inne walenie w Bałtyku  – ssaki w naszym morzu, biologia, zachowanie, przyczyny zagrożeń i sposoby ich ochrony.

6. Bałtyckie foki – gatunki fok, dzieje historyczne i znaczenie użytkowe fok, focze zachowania, zagrożenia i metody ochrony.

7. Ptaki nadmorskie – bogactwo awifauny przybrzeżnej, przystosowania do życia w sąsiedztwie morza i różnice międzygatunkowe.

8. Czy bursztyn to kamień? – wyjaśnia tajemnice, które skrywa w sobie bursztyn, jego historię, formy życia, jakie w nim przetrwały i zastosowanie.

9. Dlaczego ginie Półwysep Helski? – naturalne procesy dynamiki brzegowej, zagrożenia ze strony morza, potrzeby i metody ochrony brzegu.

10. Zanieczyszczenia w środowisku morskim – przyczyny i skutki zanieczyszczenia mórz i oceanów ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego.

11. Eutrofizacja Morza Bałtyckiego – wyjaśnia jak powstaje eutrofizacja oraz jakie może przynieść skutki dla środowiska morskiego.

12. Jak zostać oceanografem? – kim jest oceanograf, czym się zajmuje, jego rola i perspektywy zatrudnienia.

<<<POWRÓT