OKIEM MEWY - To tytuł wystawy dotyczącej problemów środowiska naturalnego, przyrody i krajobrazu Półwyspu Helskiego oraz otaczających go akwenów - Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej. Ilustracją są trzydzieści cztery zdjęcia - spojrzenia z perspektywy mewy - ptaka, którego natura wyposażyła w zdolność dokonywania oceny stanu przyrody i krajobrazu z wysoka i z bliska. W roli oka MEWY wystąpili autorzy zdjęć: Krzysztof E. Skóra, Dariusz Bógdal, Agnieszka Arciuch, biker, Zygmunt Grabowiecki oraz Jarosław Augustyniak. Opis stanu i zagrożeń przyrody wykonał: Krzysztof E. Skóra.

Wystawę zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciele Helu przy współpracy Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Składem i edycją zajął się Marcin Rakowski z firmy NATAL. Głównym donatorem środków finansowych był Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pozostałe koszty wykonania wystawy pokryli Stowarzyszenie "Przyjaciele Helu", Stacja Morska i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


<<< POWRÓT